Diwrnod i fynd cyn penwythnos cofio Protest Pont Trefechan!

Ma ‘na gyffro yn yr aer yn Aberystwyth heddiw, wrth i benwythnos cofio protest Pont Trefechan nesau.

Dros y dyddiau diwethaf, ‘dwi wedi bod yn teithio nôl ac ymlaen rhwng Aberystwyth a Chaerdydd wrth i mi a’r criw cynhyrchu baratoi at ffilmio rhaglen ddogfen arbennig iawn. Rhaglen yw hi a fydd yn dilyn hynt a helynt cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru, Y Bont. Mae’r bwrlwm a’r prysurdeb yn Aberystwyth heddiw yn amlwg, wrth i fyfyrwyr a chriw’r Theatr baratoi at berfformiad uchelgeisiol lle bydd tref Aberystwyth yn troi’n llwyfan am y diwrnod.

Ond nid dyma’r unig weithgaredd fydd yn cael ei chynnal er mwyn coffáu protest Trefechan yn Aberystwyth y penwythnos hwn. Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg hefyd yn cynnal ‘Rali’r Cyfrif – 50 mlynedd ers Trefechan’ ddydd Sadwrn. Mae’n siŵr eich bod chi gyd wedi gweld ffigyrau’r cyfrifiad yn y newyddion echdoe. Hanner can mlynedd wedi protest Pont Trefechan, mae dyfodol y Gymraeg yn parhau i fod ar flaen ein meddyliau.

‘Dwn i ddim a gawsoch chi gyfle i ddarllen Golwg yr wythnos hon eto? Mae gan Alun Gibbard erthygl ddifyr iawn am y brotest. Ewch i’w darllen!

Ond beth yw eich hatgofion chi o’r Bont? Ac o ddarlith Saunders? Ydych chi’n cofio clywed am yr hanes yn yr ysgol? Faint wyddoch chi am hanes y Bont cyn y flwyddyn hon? Dw i’n sicr wedi dysgu llawar ers i mi fod yn astudio’r brotest fel rhan o fy noethuriaeth. ‘Swn i wrth fy modd yn clwad eich sylwada’ chi am hyn i gyd – anfonwch eich sylwada’ – mawr a mân.

Fyddwch chi ar y Bont?

Rhannwch

  Tri ‘blog’ am Y Bont ar sioe Nia Roberts, BBC Radio Cymru

  Dwynwen Jones a Nia Roberts

  Dyma fi hefo Nia Roberts yn stiwidio’r BBC yng Nghaerdydd. Ddoe, fe fuon ni’n sgwrsio ar ei rhaglen am ddathliadau Y Bont, cyfres o ddigwyddiadau sy’n coffáu protest cyntaf Cymdeithas yr Iaith. Yn ystod yr wythnos hon fe fyddaf yn rhoi mwy o sylw i’r brotest honno drwy gyfrwng tri ‘blog’ ar raglen Nia ar Radio Cymru. ‘Roedd y cyntaf i’w glywed heddiw (o 55:15 ymlaen). Bydd y blog nesaf i’w clywed am 3:20yh yfory (ddydd Mercher) a’r un amser ddydd Iau.

  Rhannwch

   Trafod Y Bont ar BBC Radio Cymru

   Cofiwch wrando ar sioe Nia Roberts ar BBC Radio Cymru am 3 o’r gloch y prynhawn ‘ma. Yn ystod y rhaglen, fe fyddai’n trafod prosiect Y Bont, ac yn siarad ychydig bach amdanaf fy hun. Croeso i chi adael unrhyw sylwadau yma ar y wefan ar ôl clywed y drafodaeth.

   DIWEDDARIAD: Ewch i wrando ar sioe Nia Roberts ar BBC iPlayer. Mae’r cyfweliad gyda fi yn dechrau o 39:40 ymlaen. Diolch!

   Rhannwch

    Dwynwen am dro: Jacob’s Market

    llun gan Howard Dickins

    Heddiw, esh i am dro i Jacob’s Market. Heb fod yno ers cryn amser. Dyma le sy’n fy ngwneud i’n hapus iawn. Os nad ydych chi wedi bod yno, hen adeilad yng nghanol Caerdydd ydi Jacob’s Market. Mae’r lle yn gwerthu trugareddau, dodrefn, hen bethau – pethau llawn hanes. Dwi wir wrth fy modd yno, ac mi fuaswn i’n cynghori unrhyw un i fynd yno. Mi fydd yno rywbeth at ddant pawb.

    Mae na rwbeth mor hyfryd o od am hen bethau yn fy marn i. Y teimlad o wybod eich bod chi’n cyffwrdd rhywbeth sydd wedi’i greu gymaint o flynyddoedd yn ôl, a bod llaw o’r cyfnod hwnnw, hefyd wedi ei gyffwrdd. Teimlad sy’n fy nghynhesu! Oes na rywun arall yn teimlo run peth? Fy hoff rannau i yn Jacobs ydi’r ardaloedd gemwaith, dillad a llyfrau. Does dim yn well nac arogl hen lyfrau nagoes!

    Os nad ydych wedi bod, mae’n werth mynd!

    Bydd Dwynwen am dro yn ymweld â lle arall yng Nghaerdydd yn fuan.

    Rhannwch